autopozicovna-trnava.eu

Cookies

PRÁVNE POZNÁMKY

 

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“)

ÚČEL A POSTUP SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré ste sa rozhodli poskytnúť sa spracovávajú s cieľom: a) poskytovať vopred zvolenú a označenú službu (ďalej len „služba“) a tiež umožniť spoločnosti TANEX, spol. s.r.o. IČO 18 048 871 so sídlom Nitrianska 25, Trnava 917 01 vykonávať prieskumy týkajúce sa spomínanej služby, b) poskytovať na základe vášho výslovného súhlasu obchodné a/alebo propagačné informácie, ako aj posielať reklamné materiály, zapájať sa do činností súvisiacich s priamym predajom alebo do interaktívnych obchodných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo iných činností spoločnosti TANEX, spol. s.r.o., alebo vykonávať prieskumy trhu; c) vytvárať na základe vášho výslovného súhlasu profil vášho správania, návykov a tendencie spotreby v automobilovom priemysle s cieľom zlepšiť služby, ktoré ponúka spoločnosť TANEX,spol. s.r.o.., d) poskytovať vaše osobné údaje na základe vášho výslovného súhlasu autorizovaným servisom, rovnako aj akýmkoľvek iným tretím stranám spojeným alebo prepojeným so spoločnosťouTANEX, spol. s.r.o.., aby boli spracované na obchodné a/alebo propagačné informácie a tiež s cieľom posielať reklamné materiály, zapájať sa do činností súvisiacich s priamym predajom alebo interaktívnych obchodných komunikácií týkajúcich sa produktov, služieb alebo iných činností, prípade vykonávať prieskumy trhu.
Údaje budú spracované v papierovej podobe, automatizovane alebo v telematickej forme a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), faxom a akýmkoľvek iným elektronickým kanálom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie).

DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Avšak bez povinných údajov (označených hviezdičkou) vám nebudeme môcť poskytnúť požadovanú službu a správne určiť vašu totožnosť. Bez ostatných údajov, ktoré nie sú označené ako povinné, môže byť služba stále poskytnutá.

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE Poskytnuté

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v súvislosti s plnením zákonných požiadaviek, nariadení príslušných orgánov verejnej moci alebo v súvislosti s uplatnením zákonného práva.
Vaše údaje môžu byť navyše na základe vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám uvedeným v bode d) tohto Informačného oznámenia.

TRETIE krajiny, do KTORÝch MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE Prenesené

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajín Eú a krajín mimo Eú, vrátane USA, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou TANEX, spol. s.r.o. a  FCA Central and Eastern Europe Kft., ako aj tretími stranami uvedenými v bode d) tohto Informačného oznámenia.

 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je spoločnosť TANEX, spol. s.r.o.,IČO 18 048 871, so sídlom Nitrianska 25,917 01 Trnava, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 382/T-Zbl.

VAŠE PRÁVA

Vaše práva ako dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sú spracúvané, sú upravené v §28 Zákona, v zmysle ktorého máte najmä právo na informácie o tom, aké vaše osobné údaje sú spracúvané, právo vyžiadať si úplný, aktualizovaný zoznam všetkých spracovávateľov vašich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ich blokovanie, likvidáciu, ako aj právo namietať voči využitiu vašich osobných údajov na komerčné alebo marketingové účely. 
Uvedené práva môžete uplatniť na základe písomnej žiadosti zaslanej spoločnosti TANEX, spol. s.r.o.,IČO 18 048 871, so sídlom Nitrianska 25,917 01 Trnava, zapísané v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 382/T-Zbl. (ďalej len „Prevádzkovateľ“); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pravidlá používania súborov cookie
  • Cookie List
  •  

Čo sú to súbory cookie? 
Súbory cookie sú malé textové súbory uložené do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve našich webových strán.

Prečo používame súbory cookie 
Súbory cookie používame, aby sme zaistili, že Vám poskytujeme tie najlepšie zážitky na našich webstránkach. Naše webové stránky používajú súbory cookie, ktoré by mohli zahŕňať aj súbory cookie tretích strán, na odosielanie reklamy, ktorá má pre Vás význam.

Sú všetky súbory cookie rovnaké? 
Súbory cookie je možné klasifikovať nasledovne.

Súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie sú automaticky vymazané pri zatvorení prehliadača.

Trvalé súbory cookie. Tieto súbory cookie zostávajú vo Vašom zariadení až do skončenia ich platnosti (môže ísť o minúty, dni alebo roky od vytvorenia/aktualizácie súborov cookie).

Súbory cookie tretích strán. Tieto súbory cookie sú ukladané v mene tretích strán.

Súbory cookie môžu byť spravované a vymazané nastavením Vášho prehliadača. To však môže zabrániť správnemu používaniu niektorých funkcií na našich webových stránkach.

Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte stránku www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Ako spravovať súbory cookie pomocou nášho webového sídla

Aby sme pre Vás zabezpečili najlepšie možnosti v oblasti správy súborov cookie, súbory cookie z tohto webového sídla zaraďujeme do štyroch kategórií na základe ich účelu: základné, pohodlie, výkon, reklama. Každú z vyššie uvedených kategórií súborov cookie môžete povoliť alebo zakázať priamo z tejto webovej stránky (s výnimkou základných súborov cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné). Webové sídlo v prípade súborov cookie tretích strán takéto súbory cookie nebude po ich zakázaní používať (nemôžeme ich odstrániť).

Základné: Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na správne fungovanie webových stránok a ich funkcií. Napr.: súbory cookie na overenie totožnosti.

Pohodlie: Tieto súbory cookie nám umožňujú zvýšiť komfort a použiteľnosť webových stránok a poskytovať rôzne funkcie. Napr.: súbory cookie pre oblasť pohodlia môžu byť použité na ukladanie výsledkov vyhľadávania, jazyka, veľkosti písma.

Výkon: Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate webové stránky. Súbory cookie pre oblasť výkonu nám pomáhajú napríklad pri identifikácii obzvlášť obľúbených oblastí našich